TABLE 3.

Anti-p24 IgG and IgA antibody response

Immunization group and catEndpoint antibody titera
Vaginal IgAVaginal IgGSaliva IgASaliva IgGSerum IgG
8 wpi52 wpc8 wpi52 wpc8 wpi52 wpc8 wpi52 wpc8 wpi52 wpc
Sham
    IIU3000320006402,048
    IIG500012804,096051200
    IIM306406401280640512
    IIS200321286400001,024
    IIH40000000000
LM-wt
    IIG4000000051201,024
    IIH50000000002,048
    IIS10000001286400
    IIP40320004,096012802,048
    IIM2000001,024051200
LM-gag/envb
    IIH201,0240128064641,02408,192
    IIH301,024005121,0244,09612800
    IIO5322,0482563225600001,024
    IIO62562,04802560128012802,048
    IIO75122560256000004,096
  • a wpi, weeks postimmunization; wpc, weeks postchallenge.

  • b LM-gag/env, LMgag/pND14-Lc-env.