Table 4.

Comparison of conserved nucleotides at 5′ mRNA ends in orthomyxoviruses

VirusConserved nucleotides at 5′ mRNA ends
ISAV A G C   A   A    A    G A
InfAa A G C (A/G) A    A    A G C   A   G G
InfBa A G C   A   G    A    A G C (A/G) A A G C A U
InfCa A G C   A (A/G)  A    A G C   A   G G
DHOb A G C   A   A (U/A/C) A A C   A   A G C A G U
THOc A G C   A   A    A    A A C   A   A G C A
  • a Data taken from Desselberger et al. (7).

  • b Data taken from Clerx et al. (5).

  • c Data taken from Staunton et al. (33).