TABLE 1.

Nucleotide sequences of primers used for generation of recombination constructsa

PrimerSequenceGenomic position(s) (nt)
bac2 5′5′-GACTGAATTCCCTGTGTATCGTCTGTCTGGGTGCTGC-3′83428–83454
bac2 3′5′-CTACCTCGAGTTCGAAGACGGACACGTTTCC-3′82227–82247
gB-(Fur)A5′-CAGTCTGAATATCACTCATGCGACCCGGGCAAGTACGAGTGAC-3′82104–82146
gB-(Fur)B5′-GTCACTCGTACTTGCCCGGGTCGCATGAGTGATATTCAGACTG-3′82104–82146
gB-L.for5′-GCGTACGTGATGAGGCTATAAATAAGTTACAGCAGATTTTCAATACT TCATACAATCAAACACTACAAGGACGACGACGACAAGTAA-3′82260–82321
gB-L.rev5′-GTCTGACCGTCGAACATGACACCTCGCGGCACGATCTGCAAAAACTG TTTCTGTGGCGGCCGTGACACAGGCACACTTAACGGCTGA-3′80468–80529
HomB XbaI5′-CAATCTAGACGCGCACCGAAGCACGCACAAAGC-3′78317–78347
pgB/L5′-CGACTTTGATGATGGCCAGCAACA-3′84670–84693
pgB/R5′-ATTAGGATCCAGGTTAACGCAGACTACCAGG-3′83451–83472
ResFur35′-CACTTGAAAGACTCCGACGAAGAAGAGAACGTCTGA-3′80772–80807
RevSigDelgB5′-CTGGACAAATGAGTTGTATTATTGTCACTC-3′82081–82110
SigDelgB1T5′-CACTATAGGGAGACCCAAGCTTGGTACCG-3′874–902*
SigDelgB2T5′-GTACTAGAAGACATGTTCGTCGCGGGCCAAATCCAG-3′83410–83420, 83490–83514
SigDelgB3T5′-CGACGAACATGTCTTCTAGTACTTCCCATGCAACTTCTTCTACTCAC-3′83386–83420, 83490–83500
SigDelgB4T5′-GAGTGATATTCAGACTGGATCGATTGGCC-3′82130–82158
  • a Restriction enzyme sites are underlined, sequences that are not present on the HCMV genome are in italics. Genomic position refers to the position in the published sequence of the HCMV AD169 genome (14). *, position in plasmid pRC/CMV.